HAKKIMIZDA

2013 yılında kurulmuş olan PRF-ARGE,; Profesyonel, Güçlü, Hassas RF gereksinimlere çözüm üreten bir kuruluştur.
Kurucusu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şimşek DEMİR’dir. Bu yönüyle PRF; deneyimli kadrosunun yanı sıra akademik bilgi birikimine dayanan; araştırma ve geliştirmeyi yaratıcı çözümler ve interdisipliner yaklaşımı ile birlikte teknoloji ve akademiyi birleştirerek kullanan ve bunun Ar-ge ye sağladığı katma değerin önemini kavramış bir firmadır.
PRF devre elemanı seviyesinden sistem seviyesine,
• Tasarım
• Prototip üretim
• Ölçüm
• Karakterizasyon
• Kalifikasyon
• Seri üretim yapmaktadır.

Frekans spektrumunda HF bölgesinden milimetrik dalgalara (1MHz’ten THz’e kadar) uygulamalar sunmaktadır. Firmada kurulu ölçüm ve üretim altyapısı K bandına kadar mevcut olmakla beraber daha yüksek frekanslı uygulamalar için üretim ve ölçüm amaçlı iş birlikleri yaptığı kurumlar mevcuttur.
Uygulama alanı olarak;
• Haberleşme sistemleri
• Uydu ve aviyonik sistemleri
• Güvenlik sistemleri
• Sivil ve Askeri elektronik sistemleri
ön plana çıkmakla beraber biyomedikal algılama ve görüntüleme sistemlerinden, anten elemanı ve anten dizisi tasarımına kadar deneyimleri bulunmaktadır

KALİTE POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimizin her aşamasında ürün kalitemizi arttırmak amacı ile;
• Yasal şartlara uyumu,
• Sürekli iyileştirmeyi,
• Müşteri memnuniyetini,
• Çalışanlar arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişimi geliştirerek huzurlu bir iş ortamı sağlamayı,
• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir olmayı,
• Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
• Sorunlara en hızlı ve verimli şekilde takım ruhu ile disiplinli ve ilgili yaklaşmayı,
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi
kalite politikası olarak taahhüt ederiz.